Oferta

Nasza oferta

Przedmiotem naszej działalności są przede wszystkim ubezpieczenia majątkowe, komunikacyjne i osobowe.

Specjalizujemy się w sektorze ubezpieczeń dla mieszkalnictwa – naszymi Klientami są w szczególności:

  • wspólnoty mieszkaniowe,
  • zarządcy nieruchomości,
  • pośrednicy w obrocie nieruchomościami,
  • właściciele mieszkań i domów.
real-estate-broker-agent-presenting-and-consult-to-K75TCJU

Ubezpieczenia, majątkowe - prywatne.

Z analiz wynika, że coraz więcej osób decyduje się na zakup ubezpieczenia nieruchomości. Zazwyczaj chcemy w ten sposób zapewnić sobie finansowe bezpieczeństwo w razie nieprzewidzianych zdarzeń, katastrof naturalnych czy po prostu domowych awarii.
business-meeting-and-teamwork-by-business-people-DC2U5L2 (1)

Ubezpieczenia majątkowe - firmowe

Szeroki zakres ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej. Dopasowana umowa ubezpieczenia chroni budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.
senior-couple-insurance-appication-form-PKU2BB2

Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
zapewnia ochronę ubezpieczeniową w związku z prowadzoną działalnością lub posiadanym mieniem dla firmy (właścicieli, pracowników, podwykonawców ) w przypadku wyrządzenia szkody rzeczowej lub osobowej osobie trzeciej, za którą to szkodę ponosi odpowiedzialność.

male-motorist-involved-in-car-accident-calling-ins-HMY9VNT

Ubezpieczenia komunikacyjne

Ubezpieczenie auta i kierowcy
Większość posiadaczy pojazdów zdaje sobie sprawę, jak istotne są ubezpieczenia komunikacyjne, nie tylko obowiązkowe, które pozwalają uczestniczyć w ruchu drogowym ale i te, które zabezpieczą nas w przypadku np. kolizji czy awarii.

travel-7YU7YL7 (1)

Ubezpieczenia podróżne

Aby komfortowo i beztrosko wypocząć na urlopie warto ubezpieczyć podróż zagraniczną lub wypoczynek w Polsce.

health-insurance-concept-636QY7J

Ubezpieczenia zdrowotne

Dobrowolne ubezpieczenia zdrowotne zapewnią bezgotówkowy dostęp do lekarzy specjalistów i badań w prywatnych placówkach medycznych.

polish-currency-money-on-spreadsheet-business-conc-B3UQE2P (1)

Ubezpieczenia finansowe

Jest to instrument finansowy, dzięki któremu firma nie musi zamrażać własnych środków na zabezpieczenie kredytu bankowego, czy też wpłatę wadium przetargowego.