Ubezpieczenia, majątkowe - firmowe

W ofercie znajdą Państwo ochronę:

  • mienia od żywiołów i nienazwanych zdarzeń losowych
  • mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
  • sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk
  • ładunków w transporcie
  • floty pojazdów
  • mienia w budowie lub montażu
  • OC z tytułu prowadzonej działalności
  • pracowników w ramach NNW
  • podróży służbowych

Szeroki zakres ubezpieczenia stanowi solidną podstawę działalności gospodarczej.

Dopasowana umowa ubezpieczenia chroni budynki, lokale, rzeczy ruchome, nakłady inwestycyjne. Oferta umożliwia elastyczne dopasowanie zakresu ubezpieczenia do wymagań przedsiębiorcy. Zakres ubezpieczenia poczynając od ubezpieczenia pożaru może zawierać całe spektrum ryzyk nazwanych i obejmować ochroną również ryzyka nienazwane.