System Zielonej Karty

Głównym celem działającego od 1 stycznia 1953 r. Systemu Zielonej Karty jest zapewnienie, aby poszkodowani w wypadkach komunikacyjnych mogli otrzymać należne im odszkodowanie z tytułu szkód spowodowanych przez kierowcę pojazdu zarejestrowanego za granicą oraz aby zmotoryzowani nie byli zmuszeni do nabywania...

Polskie Biuro Ubezpieczycieli
Komunikacyjnych/System Zielonej Karty

Lista i mapa krajów w których jeździmy z ubezpieczeniem OC oraz w których obowiązuje Zielona Karta